پایگاه اطلاع رسانی آثار شاعر و مداح اهلبیت کربلایی مجید خانی

مجموعه اشعار

گلچین اشعار شاعر و ذاکر اهل بیت (ع) مـجـیـد خـانـی

 

ترکیب بند روضه حضرت رقیه (س)

 

بابا مرا “خولی” به قصد کُشت میزد/

این “حرمله” بر صورتم با مُشت میزد/

یک بار بین دو حرامی گیر کردم /

“زجر” از جلو میزد “سنان” از پُشت میزد

 

( از بس لگد زد “شمر” پهلویم شکسته

از ضرب سنگین کنج ابرویم شکسته)

 

از دست سنگین دستها دستم کبود است/

مُشت عدو سنگین تر از ضرب عمود است/

بابا اگر کرده وَرَم زیرِ دو چشمم/

این یادگارِ مَردُم آل یهود است/

 

( بابا هر آنکس که رسید از رَه مرا زد

از پشت من را یک یهودی بی هوا زد )

 

آیینه ی لبهای خندانم شکسته/

خیلی دلِ زار و پریشانم شکسته/

پهلو شکسته, پا شکسته, سر شکسته/

مانند دندان تو دندانم شکسته/

 

( بر صورتم جای ردِ انگشت افتاد

دندان شیری اَم به ضرب مُشت افتاد )

 

مانند زهرا مادرت قامت کمانم/

در سومین سالِ بهارم در خزانم/

دختر لطیف و استخوانش هم لطیف است/

له شد به زیر دست و پاها استخوانم/

 

( قهر است گویا با لبانم خنده هایم

از بس کُتَک خوردم شکسته دنده هایم)

 

من دختر شاهم ولی رفتم اسارت/

بعد از تو خیلی شد به من بابا جسارت/

هم گوشواره، هم النگو، هم گُلِ سر/

هم معجر و خلخال من رفته به غارت/

 

( خیمه گرفت آتش تمام پیکرم سوخت

هم معجرم آتش گرفت و هم سرم سوخت )

 

هر جا که آوَردم پدر اسم تو بر لب/

سیلی و مشت از دشمنت خوردم مرتب/

هر دفعه که می رفت بالا تازیانه/

فورا سپر می شد برایم عمه زینب/

 

( دیگر برای عمه ام سربار هستم

خیلی برایش مایه ی آزار هستم )

 

مو سوخته, سنجاقِ مویم بود ای کاش/

سیلی نه, دست تو به رویم بود ای کاش/

آن لحظه که حرف از کنیزی زد عدویت/

گفتم به عمه که عمویم بود ای کاش/

 

( گفتم عمو چشم تو روشن, چشم هیزی

می خواست ناموس تو را بهر کنیزی)

 

(… شاعر: العبدالحقیر   مـجـیـد خـانـی …)

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ترکیب بند گودال قتلگاه …

 

چقَدَر ردِّ پاست روی تنت.

چقَدَر وحشیانه می زدنت.

قاری من چرا نمی خوانی

نکند نیزه خورده بر دهنت.

پیرهن کهنه را چرا بردند؟

مانده عریان به خاکها بدنت.

اینقَدَر تیر و نیزه خوردی که

مثل توری شُدَه است پیرهنت.

با سم اسب شد تنت تشییع

خاک کرببلا شده کفنت.

 

(گرد و خاکی شد و هوا مِه شد،

تن تو زیر دست و پا لِه شد)

 

بین گودال تا که غوغا شد

کمرِ زینب از غمت تا شد.

نیزه ای با فشار در بینِ

استخوانهای سینه ات جا شد.

نیزه را اینقَدَر که چرخاندند

استخوانهای تو ز هم وا شد.

کشتنت شد برایشان تفریح

بزمِ شادیشان مهیا شد.

مثل عباس و قاسم و اکبر

تن تو نیز ارباً اربا شد.

 

(روی تل خواهر تو از غم مُرد,

چقَدَر چکمه بر دهانت خورد)

 

تا فتادی تو بی پر و بی بال

الفِ قامتم شد از غم دال.

تو به مهمانی آمدی و ببین

کوفه با نیزه آمد استقبال.

دوره ات کرده اند یک لشگر

گیر کردی میان این گودال.

ده نفر میکنند تشییعت

با سم اسبها تنت شد چال.

بی تو در خیمه میشود غارت

معجر و گوشواره و خلخال.

 

(تا که از تن برون شود جانت,

میشود پاره گوش طفلانت)

 

سرِ تو شد جدا و می دیدم

میزدی دست و پا و می دیدم.

استخوانهای پیکرت می شد

یک به یک جا به جا و می دیدم.

قطعه قطعه شده تنت ای وای

شدی از هم سوا و می دیدم.

در شلوغی ز پشت سر خوردی

ضربه ای بی هوا و می دیدم.

روی سینه نشست و می بُرّید

سرِ تو از قفا و می دیدم.

 

(به فدای لبان عطشانت,

نیزه خورد و شکست دندانت)

 

غرق خون پیش دیده ی خواهر

بین گودال میزنی پرپر.

میزنی دست و پا و می شنوم

ناله ی یا بُنَیَّ از مادر.

میروی پیش چشم من از حال

زیر شمشیر و نیزه و خنجر.

میشوم بی پناه بعد از تو

وای اگر سایه ات رود از سر.

بی تو ای غیرت خدا تا شام

میرود خواهر تو بی معجر.

 

(ای کبوتر اگر پرت افتد,

چشم هَرزه به خواهرت افتد …)

 

(… شاعر: العبدالحقیر  مـجـیـد خـانـی …)

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ترکیب بند میلاد امام حسن مجتبی(ع)

 

پیک الهی خبر آوَرده است

حضرت زهرا پسر آوَرده است

نیمه ماه است که مَه کامل است

فاطمه قرص قمر آوَرده است

 

لحظه ی پایان محن آمده

شب شب عشق است حسن آمده

 

آمده شمس و قمر فاطمه

دُرِّ علی و گُهَر فاطمه

قند و نبات و شکر فاطمه

آمده زیبا پسر فاطمه

 

تاکه علی رو سوی دلدار کرد

با رُطب لب تو افطار کرد

 

آمدی و دل پر از اعجاز شد

باب کرم روی همه باز شد

با تو خداوند سر افراز شد

عاشقی از مقدمت آغاز شد

 

باتو خیال دلِ من تخت شد

هرکه گدایت شده خوشبخت شد

 

شمس علی صورت تابنده ات

جنت حق خلق شد از خنده ات

بسکه کریمی و کرم کرده ای

حاتم تائی شده شرمنده ات

 

زنده شد عیسی ز دَمَت یا حسن

ای به فدای کَرَمت یا حسن

 

ای به نبی خاتم انگشتری

تو نَوِه ی ارشد پیغمبری

کیستی ای آینه ی پنج تن؟

فاطمه ای احمدی یا حیدری؟

 

با تو دلم از قفس آزاد شد

شهر دل من حسن آباد شد

 

صلح تو مانند قیامِ حسین

ای رخ تو ماه تمامِ حسین

پیروی از تو به حسین واجب است

بعد از علی هستی امامِ حسین

 

عشق تو آرامش حالِ حسین

حسین مال تو, تو مالِ حسین

 

آمدنت بغض گلوی ”حسود

ریخت مِیِ غم به سبوی ”حسود

آمدی و فاطمه شد روسفید

آمدی و کم شده روی ”حسود

 

با حسن هر کس که در افتاده است

سیلی حق خورده ور افتاده است

 

تا که حسن شیر جمل آمده

دید عدو مرد عمل آمده

بسکه زد و کُشت عدو مانده است

این حسن است یا که اَجَل آمده؟

 

ریخت به هم از قدمت کارزار

نعره دشمن همگی الفرار

 

صلح تو شد باعث تحکیم دین

کور شود هر که ندارد یقین

دشمن تو مُذِلُّ و بیچاره است

ای تو مُعِزِّ همه ی مؤمنین

 

 

بر دو جهان سید و مولا توئی

شاهِ کریمانِ دو دنیا توئی

 

ای نفست فوق مسیحاحسن

یوسف از عشق تو زلیخاحسن

ای پسر ارشد زهرا حسن

یا حسن و یا حسن و یاحسن

 

حرف دل عاشق من یک کلام

من سگ کوی حسنم والسلام

 

دین خدا بی تو نگهبان نداشت

ماندن دین بی توکه امکان نداشت

ماکه به دست تو مسلمان شدیم

کشورما بی تو مسلمان نداشت

 

من که مسلمان توأم یا حسن

جزؤ گدایان توأم یا حسن

 

جزتو اگر دل به کسی بسپُرم

بدون تردید زمین می خورم

بسکه زیاد است عنایات تو

نمیتوانم به خدا بشمُرم

 

آنکه ز خاک تو گلم را سرشت

روی دلم ذکرحسن جان نوشت

 

دورم اگرمن ز مزارت کریم

لطف نمودی تو به من ازقدیم

بوی بقیع تو رسد بر مشام

درحرم حضرت عبدالعظیم

 

برسر من سایه ی فرزند توست

سائلت همسایه ی فرزند توست

 

بسکه به من کردی عنایت حسن

گشته گدای تو بدعادت حسن

می دهی ازپشت درحاجات را

تا نکشد گدا خجالت حسن

 

هستیِ توشد به گداها نثار

یکی دو دفعه که نه,بلکه سه بار

 

بی تو اگرساخته ام ای کریم

قافیه راباخته ام ای کریم

جان عزیزت نکنی رد مرا

رو به تو انداخته ام ای کریم

 

کن نظری بردلِ این دربه در

شاه کرم آبرویم رابخر

 

ریشه ی غربت تو پشت در است

بی حرمی ارثیه ی مادر است

گر چه نداری حرم اما حسن

پرچم تو ازهمه بالاتر است

 

گر حرمت جور شود عاقبت

دشمن تو کور شود عاقبت

 

سوز صدا شد ز دمت ساخته

واژه ی غربت ز غمت ساخته

حسرت هر شیعه بود ای غریب

کی شود آقا حرمت ساخته؟

 

مهدی بیاید گره وا میکند

برای تو حرم بنا میکند

 

می شود احیا حرم مادرت

چار حرم با حرم مادرت

بَه که چِه بین الحرمینی شود

از حرمت تا حرم مادرت

 

مدینه چون کرببلا میشود

گنبدتان قبله ی ما میشود

 

وای که غم بردل زارت نشست

غمی که یک عمرگلوی تو بست

درد دلت را نشنیده کسی

خاطره ی کوچه دلت راشکست

 

جز تو کسی همره مادرنبود

پیش تو شدصورت مادرکبود

 

گشته پراز غم جگرِمادرت

کرده وَرَم چشمِ ترِمادرت

لال شودشاعرتو یک کلام

خوردبه دیوار سَرِمادرت

 

حرف تو این است فقط دَم به دَم

کاش که می شد سپرش می شُدَم

 

 (… شاعر: العبدالحقیر   مـجـیـد خـانـی …)

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

غزل امام حسین (ع)

 

مارا ازل گدای حسین آفریده اند

یعنی که مُبتلای حسین آفریده اند/

 

خلقت نمی شدیم اگر کربلا نبود

ما را فقط برای حسین آفریده اند/

 

ما قلب خود به هر کَس و ناکَس نمی دهیم

دل را حرم سرای حسین آفریده اند/

 

مادر به اشک روضه مرا شیر داده است

دل را ز روضه های حسین آفریده اند/

 

صوت غریب او دل عالم کباب کرد

غم را هم از صدای حسین آفریده اند/

 

بی شک دل مرا که پر از عشق زینب است

از خاک کربلای حسین آفریده اند/

 

(… شاعر: العبدالحقیر    مـجـیـد خـانـی …)

 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

غزل حضرت زهرا (س)

 

آنچه حق داده به ما از کَرَم فاطمه است

اشک چشمان من از درد و غم فاطمه است

 

اسم اعظم که همه در پِی آن میگردند

نام پُر منقَبَت و مُحترم فاطمه است

 

خلقت ما ز اِضافات سرشت زهراست

گِلِ ما جمله ز خاک قَدَم فاطمه است

 

فاطمه گر چه ندارد حرمی در ظاهر

قلب هر شیعه ی حیدر حرم فاطمه است

 

جان خود داد که ما ذکر علی میگوییم

شیعه بودن به خدا از نِعَم فاطمه است

 

هر کسی گفت حسین مادر او شد زهرا

گریه بر داغ حسین ارث غم فاطمه است

 

عَلَمی که نشد از دست اباالفضل جدا

به همان دست قَلَم، آن عَلَم فاطمه است

 

قد خم دارد و بی بی شده هجده ساله

روضه هامان همه از قد خم فاطمه است

 

 

(… شاعر: العبدالحقیر   مـجـیـد خـانـی …)

 

 

 

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

غزل حضرت اباالفضل العباس(ع)

 

ای عالمین تشنه ی دریای رحمتت

ای آبروی اهل ولا از محبتت

 

ای ماه هاشمی قمر خانه ی علی

روی خدا عیان شده در نور صورتت

 

پیشانی بلند تو هر شب به سجده بود

خیل ملائکه همه محو عبادتت

 

مرد خدایی و به خدا می خورم قسم

حتی خود خداست اسیر محبتت

 

ای سایه ی بلند قدت بر سر همه

ای سایه سار خیمه ی ارباب قامتت

 

پشت و پناه زینب کبری دو چشم توست

دشمن فراری از تو و از خشم و هیبتت

 

شرم از تو دارد آب و ز شرمندگی خود

گردد به دور قبر تو و گرد تربتت

 

ای کاشف الکروب حسین روی ماه تو

ای غمگسار چهره ی ارباب قامتت

 

ای حسرت تمام شهیدان مقام تو

عالم اسیر بندگی بی نهایتت

 

عیسی و خضر و یوسف و باقی انبیا

در روز حشر ملتمس یک عنایتت

 

زهرا دو دست پاک تو آرد به روز حشر

حق را قسم دهد به غریبی و غربتت

 

آن لحظه دست توست که گیرد دو دست ما

به به چه دیدنیست زمان شفاعتت

 

مهدی برای روضه ی تو زود می رس

دسری نهان بود به میان مصیبتت

 

ذوب خدا شدی و مطیع امام خود

مانند فاطمه است دفاع از ولایتت

 

دستت قلم شد و علم از آن جدا نشد

ای تکسوار قافله حاشا به غیرتت

 

گویی تو را به تیغ امان نامه کشته اند

آن نامه بود نامه ی مرگ و شهادتت

 

قدت رشیدبوده و قبر تو کوچک است

آبت نموده قصه ی آب و خجالتت

 

هر کس رسید تکه ای از پیکرت ربود

گرگان کوفه آمده اند بهر غارتت

 

(… شاعر: العبدالحقیر   مـجـیـد خـانـی …)

 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

ترکیب بند امام رضا (ع)

 

دوباره من غزل خوانم

به کوی عشق مهمانم

نوار قلب من گوید

رضا جانم رضا جانم

 

گرفتم از تو رنگ و بو

مدد یا ضامن آهو

 

تو شاه با وفایی و

امید هر گدایی و

ز سر تا پا خدایی و

علی موسی الرضایی و

 

تو حج ما فقیرانی

شهنشاه خراسانی

 

شده مرغ دلم آزاد

میان صحن گوهرشاد

دخیل قلب خود بستم

کنار پنجره فولاد

 

تو قلبم را جلا دادی

دل من را شفا دادی

 

چه غم دارم تو را دارم

تو را دارم خدا دارم

اگر روی سیا دارم

علی موسی الرضا دارم

 

که گفته با تو غم دارم

تو را دارم چه کم دارم؟

 

منم آنکه شده خسته

دلم از غصه بشکسته

شده کار دلم آقا

فغان و آه پیوسته

 

ز غم دلگیرم ای مولا

ز دنیا سیرم ای مولا

 

تو نجل احمدی آقا

تو نور سرمدی آقا

حسین در کربلا شاه و

تو شاه مشهدی آقا

 

شود آیا که شیداشم؟

شب جمعه حرم باشم؟

 

تو شاهی و گدا داری

گدایی بی نوا داری

شنیدم که تو در دستت

برات کربلا داری

 

دل من را هوایی کن

مرا هم کربلایی کن

 

نوای یا رضا عشق است

به دل عشق شما عشق است

خدا داند که از مشهد

روم تا کربلا عشق است

 

اگر سوز و نوا دارم

هوای کربلا دارم

(… شاعر: العبدالحقیر   مـجـیـد خـانـی …)

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

غزل حضرت امیرالمومنین مولا علی (ع)

 

عمریست که ذکر یا علی می گوییم

هر لحظه و هر کجا علی می گوییم/

 

هر وقت گرفتاری و مشکل داریم

درد دل خویش با علی می گوییم/

 

لبخند زنان فاطمه می گوید جان

آن لحظه که یکصدا علی می گوییم/

 

ما جای خداحافظی با مردم

با صوت بلند یا علی می گوییم/

 

او شاه کریم و ما گدایش هستیم

ما مردم بی نوا علی می گوییم/

 

مردانه تر از نام علی هست مگر؟؟؟

اینقدر مگو چرا علی می گوییم؟/

 

ایران که نگو کشور زهرا و علی

ممنون ز خدا که ما علی می گوییم/

 

حتی عسل از ذکر تو شیرین گردد

شیرین دهنیم تا علی می گوییم/

 

نام تو وضو دارد و ما ناپاکیم

لبریز گناه یا علی می گوییم/

 

از غربت تو همین بود کافی که

ما مردم بی وفا علی می گوییم/

 

ما کرببلا از نجفت می خواهیم

تا رفتن کربلا علی می گوییم.

 

(… شاعر: العبدالحقیر    مـجـیـد خـانـی …)

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

Как я вижу человека, как эксперта в SEO? Если этот человек даже на ۱% знает больше о SEO, чем я – он эксперт для меня, Студия Topodin, Состав систем семейства и информационных банков

8 Comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *